fbpx

REGULAMIN ŁOWISKA MAGNUM CARP LAKE

OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE KAŻDEGO UŻYTKOWNIKA/WĘDKUJĄCEGO – o ile nie jest wskazane, że dane akcesorium zapewnia właściciel Łowiska.
 1. Mata karpiowa typu kołyska, trójnóg oraz worek do ważenia ryb (zapewnia właściciel Łowiska).
 2. Podbierak o rozstawie ramion min. 100 cm.
 3. Żyłki minimum 0,30 mm (zakaz stosowania plecionki, jako linki głównej i strzałówki).
 4. Przypon strzałowy mono, o średnicy minimum 0,50 mm i długości minimum 15 metrów.
 5. Ledcore minimum 1m długości.
 6. Haki tylko z mikro zadziorem, haki typu banan zabronione.
 7. Środek do dezynfekcji.
 8. Mocowania ciężarka lub kamienia na bezpiecznym klipsie, ołowie centryczne zabronione.
 9. Obowiązek posiadania certyfikowanego (CE) pontonu lub łodzi na stanowisku.
 10. Ze względu na bardzo dużą ilość zaczepów, korzeni, drzew i innych zawad każdy wędkujący zobowiązany jest do posiadania i używania akcesoriów służących do wyławiania i odhaczania żyłek (strzałówek) , typu  kotwiczka itp. (aktualizacja 12.10.2023)

ZASADY WĘDKOWANIA I PRZEBYWANIA NAD WODĄ

 1. Obowiązek holu ryby z w/w środka pływającego.
 2. Obowiązek posiadania kamizelek ratunkowych.
 3. Zakaz nęcenia orzechem tygrysim.
 4. Dozwolone jest używanie ziaren preparowanych w miesiącu Czerwiec, Lipiec, Sierpień i Wrzesień. 
 5. Zezwala się na łowienie na maksymalnie 6 wędek z jednego stanowiska. Wyjątek stanowią stanowiska 1 i 5, gdzie za uprzednią zgodą właściciela Łowiska i dopłatą 1000zł (tydzień), istnieje możliwość łowienia na 9 wędek.
 6. Dopuszcza się maksymalnie 3 wędkujących na jedno stanowisko.
 7. Dozwolone jest wywożenie zestawów przy pomocy łódek zdalnie sterowanych. 
 8. Właściciel zastrzega sobie możliwość kontroli zestawów końcowych, wyposażenia pomocniczego a także, w uzasadnionych przypadkach, samochodów użytkowników łowiska.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA RYB

 1. Bezpieczeństwo i zdrowie ryb jest dla nas nadrzędnym priorytetem.
 2. Na łowisku obowiązuje bezwzględny zakaz zabijania i zabierania ryb, łowimy zgodnie z zasadą „no kill” („nie zabijaj”) .
 3. Zakaz przechowywania ryb w workach. W wyjątkowych przypadkach, może na to zezwolić właściciel Łowiska.
 4. Wszystkie ryby zaraz po złowieniu i ewentualnym wykonaniu zdjęcia, muszą niezwłocznie być wypuszczone do wody w taki sposób, aby niezagrożone pozostało ich zdrowie i życie.
 5. W przypadku podejrzenia kradzieży ryby z łowiska, właściciel ma prawo do przeprowadzenia kontroli. Osobie, która dopuści się kradzieży, naliczona zostanie kara w wysokości 1000 zł, za każdy kilogram ryby i natychmiastowo zostanie usunięta z Łowiska, bez prawa zwrotu poniesionej opłaty oraz z możliwością odmowy dopuszczenia takiej osoby do Łowiska w przyszłości.
 6. Wszystkie przypadki kradzieży ryb, kłusownictwa na Łowisku, kradzieży mienia lub jego niszczenia, zgłaszane będą do organów ścigania. Szkody wyrządzone właścicielowi w wyniku takiego postępowania dochodzone będą w postępowaniu cywilnym przed sądem.

REZERWACJA I POBYT.

 1. Przyjmujemy tygodniowe rezerwacje stanowisk i ich wielokrotność, tj. sobota od godziny 14.00 do następnej soboty do godziny 10.00. Stanowiska nr 1,2,4 i 9 można rezerwować również w systemie środa-sobota i sobota- środa. Rezerwacji dokonuje się online, na naszej stronie w zakładce rezerwacje.
 2. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania rezerwacji z przyczyn innych niż dotyczące Łowiska.
 3. Pozostała część opłaty regulowana jest na Łowisku w dniu przybycia.
 4. Na stanowiska od 1 do 8 Goście nie mają możliwości dojazdu samochodem. Obowiązuje przeprawa środkami pływającymi.
 5. Personel Łowiska, w miarę możliwości, pomaga przy przeprawie.
 6. Samochody użytkowników Łowiska, przed przeprawą na stanowiska, należy zaparkować na wyznaczonym parkingu.
 7. Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu na terenie Łowiska.
 8. Przebywanie osób niepełnoletnich na łowisku jest możliwe tylko w obecności opiekunów prawnych lub osób przez nie upoważnionych.   
 9. Na Łowisku dozwolony jest pobyt psów, jednak pełna odpowiedzialność spoczywa na właścicielu czworonoga. 
 10. Pobyt osoby towarzyszącej niełowiącej – 40zł / doba. 
 11. Opuszczenie stanowiska i łowiska, w celu wyjazdu np. na zakupy czy w innych potrzebach, może się odbywać w godzinach od 9.00 do 19.00. Poza tymi godzinami obowiązuje zakaz opuszczania Łowiska. Nie dotyczy to zdarzeń losowych.

ZASADY UŻYTKOWANIA OBIEKTU I DOMKÓW.

 1. Łowisko wyposażone jest w moduł sanitarny – WC i prysznic – użytkowanie w cenie pobytu.
 2. Domki wyposażone są w akcesoria kuchenne (czajnik, sztućce, garnki, deska, kubki itp.), płytę indukcyjną, 3 łóżka, ogrzewanie, klimatyzację i telewizję.
 3. Opłata za energię elektryczną jest zawarta w cenie pobytu.
 4. Kategorycznie zabrania się używania innych źródeł ogrzewania, niż stanowiące wyposażenie domku.
 5. Zabrania się używania wewnątrz domku innych urządzeń służących do gotowania, pieczenia itp., niż będące na wyposażeniu domku.
 6. Po przybyciu do domku prosimy o sprawdzenie zgodności stanu faktycznego wyposażenia i urządzeń ze spisem.
 7. W razie wątpliwości, należy powiadomić właściciela Łowiska.
 8. Zobowiązuje się wędkujących do posprzątania domku, przed jego opuszczeniem oraz wywiezienie śmieci do śmietnika znajdującego się przy wjeździe.
 9. Zabrania się palenia ognisk.
 10. Prosimy o grillowanie tylko w miejscu do tego przeznaczonym.
 11. W domkach obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Właściciel Łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe i mienie pozostawione na Łowisku oraz wprowadzone na teren Łowiska. Każda osoba decydująca się na korzystanie z Łowiska czyni to na swoją odpowiedzialność. Właściciel Łowiska nie odpowiada za umiejętność korzystania z niego, czy też za efekty połowów. Osoby w wieku poniżej 18 roku życia mogą korzystać z terenu Łowiska wyłącznie pod opieką opiekuna prawnego. Każdy wędkujący i jego osoby towarzyszące mogą korzystać z Łowiska w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym. Na terenie Łowiska nie można zaśmiecać terenu, niszczyć roślinności, załatwiać potrzeb fizjologicznych poza WC, kąpać się w Łowisku.
 2. Pobyt na łowisku jest równoznaczny z akceptacją i podpisaniem regulaminu.
 3. Osoby nieprzestrzegające regulaminu Łowiska, zostaną usunięte z Łowiska bez prawa zwrotu poniesionej opłaty oraz z możliwością odmowy dopuszczenia takiej osoby na Łowisko w przyszłości.
 4.  Sprawy nieopisane w niniejszym regulaminie, należy uzgodnić z właścicielem.
 5.  Osoby dokonujące rezerwacji na Magnum Carp Lake, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem Pana / Pani danych, jest firma Łowisko Karpiowe SP Z O. O. Spółka Komandytowa. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wynajmu stanowiska na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Udzielam Magnum Carp Lake prawa do wykorzystywania zdjęć z moim wizerunkiem  bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, nieograniczone w czasie korzystanie i rozporządzanie zdjęciami, a w szczególności: publiczne wykorzystanie zdjęć, ich utrwalenie, wykorzystywanie w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych przez Magnum Carp Lake.