fbpx

PRAVIDLA LOVU MAGNUM CARP LAKE:

Podmínky a pravidla za kterých je možné lovit na Magnum Carp Lake, jsou popsány níže. Součástí jsou také informace o povinném výbavení každého rybáře. Některé vybavení Vám poskytne správce jezera.
 1. Jde o podložku typu kolébka, trojnožku a sak na vážení ryb. Toto vybavení si zapůjčíte před začátkem lovu..
 2. Podběrák s délkou ramen min. 100 cm.
 3. Vlasec minimalně o průměru 0,30 mm ( zákaz použivání pletenky jako hlavní návin a šokový návazec)
 4. Jako šokový návazec lze použít pouze Monofil nebo Fluorocarbon o minimálním průměru 0,50 mm a délce nejméně 15 metrů.
 5. Ledcore minimálně 1m dlouhý.
 6. Háčky pouze s mikro protihrotem, háčky typu banán jsou zakázány.
 7. Dezinfekční přípravek k ošetřní ryb.
 8. Upevnění olověné zátěže nebo kamene na bezpečném klipu, centrální olovo zakázáno.
 9. Povinnost používat při lovu pouze certifikovaný (CE) člun nebo loď.
 10. Z důvodu velkého množství podvodních překážek jako jsou kořeny, stromy, zatopené keře a jiné. Zařadili jsme do povinné výbavy lovce lovícího na Magnum carp lake vybavení sloužící k vylovení uvízlých salónu, šokových návazců a podobně, jako je třeba kotvička, různé háčky přichycené k dlouhé vidličce, a podobně. Tak aby každý lovící měl možnost uvolnit uvězněnou rybu z vázky nebo zachycenou montáž. (aktualizace 12.10.2023)

PRAVIDLA PRO RYBOLOV A POBYT U VODY

 1. Zdoláváni ryb pouze ze člunu nebo lodě.
 2.  Každý lovec musí při lovu požívat záchrannou vestu.
 3.  Zákaz používání tygřího ořechu.
 4.  Dovoleno krmení pouze vařeným partiklem (kukuřice, řepka, pšenice, konopí) v období Červen,Červenec, Srpen, Září
 5. Na jednom stanovišti je povoleno lovit maximálně na 6 prutů. Výjimkou jsou stanoviště 1 a 5, kde je možné po předchozím souhlasu správce s doplatkem 1000 PLN (týden) lovit na 9 prutů.
 6. Na jednom stanovišti mohou lovit maximálně 3 rybáři.
 7. Je povoleno zavážet montáže pomocí vyvážecí lodičky na dálkové ovládáni.
 8. Majitel si vyhrazuje právo kontrolovat koncové montáže, ostatní vybavení rybáře a v odůvodněných případech i automobil lovce a osob s ním pobývajících na břehu jezera Magnum Carp Lake.
 9. Lovec nebo osoba pobývající společně u jezera, smí opustit jezero (autem) pro potřeby nákupu nebo jiné potřeby každý den pobytu od 9:00 do 19:00. Mimo tyto hodiny je zakázáno odjíždět od jezera autem. To neplatí v případě nepředvídatelných událostí a po předchozí domluvě se správcem jezera.

BEZPEČNOST A OCHRANA RYB

 1. Bezpečnost a ochrana ryb je naší nejvyšší prioritou.
 2. Absolutní zákaz usmrcení ryb. Loví se pouze v souladu se zásadou “chyť a pusť”.
 3. Zákaz přechováváni ryb v sacích. Ve výjimečných případech toto může povolit majitel či správce jezera.
 4.  Každá ulovená ryba musí být ihned po ulovení a případně po pořízení fotografie okamžitě vypuštěna zpět do vody tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví ulovené ryby.
 5. V případě podezření na krádež ryb z jezera má majitel právo provést kontrolu vozidla i vybavení lovce a osob přebývajících společně na lovném místě. Osobě, která se dopustí krádeže nebo úmyslného zabití ryby, bude účtována pokuta ve výši 1000 PLN za každý kilogram ryby a bude okamžitě vykázána z jezera, bez nároku na vrácení poplatku za lov. V budoucnu nebude takové osobě umožněno opětovně lovit na jezeře Magnum Carp Lake.
 6. Všechny případy krádeže ryb, pytláctví a zabití ryb, nebo také krádež majetku či jeho zničení, budou oznámeny orgánům činným v trestním řízení. Škoda způsobená vlastníkovi v důsledku takového jednání, bude vymáhána v občanskoprávním sporu před příslušným správním úřadem, popřípadě soudně.

REZERVACE A POBYT.

Přijímány jsou týdenní rezervace stanovišť na všechny stanoviště. Začátek lovu vždy od soboty 14:00 hodin do následující soboty 10:00 hodin. Možnost rezervace delších výprav, než jeden týden. Nutno však dodržet nástupní dny. Stanoviště číslo 1,2,4 a 9 je možné rezervovat v sytému na kratší výpravy. Termíny jsou vždy od středy do soboty,  nebo od soboty do středy. Rezervace se provádí pouze online, na našich webových stránkách v záložce rezervace.

 1. Záloha se nevrací v případě zrušení rezervace z jiných důvodů, než které souvisejí s rybolovem.
 2. Zbývající část poplatku uhradí lovící v den příjezdu k jezeru.
 3. Na stanoviště 1 až 8 lovíci nemají možnost dojezdu autem. Lovící se přepravuje na své lovné místo pomoci lodě.
 4. Správce jezera není povinen pomáhat s přepravou lovce na stanoviště.
 5. Každý lovec po příjezdu k jezeru, před samotným převezením se na stanoviště, zaparkuje své vozidlo na parkovišti nacházejícím se vedle přístavu.
 6. Při pobytu v okolí jezera i při lovu je zákaz konzumace alkoholu.
 7. Všechny neplnoleté osoby smí přebývat na jezeře pouze v doprovodu za ně zodpovědné plnoleté osoby.
 8. U jezera je povolen pobyt psů. Za chování psa zodpovídá majitel.
 9. Poplatek za pobyt každé osoby, která doprovází rybáře při lovu a pobytu činí 20 zl. za každý den.

Pravidla použivání chaty.

 1. Areál jezera je vybaven WC (ToiToi) a sprchou. Jejich používáni je zahrnuto v ceně pobytu.
 2.  Součástí vybavení chaty je konvice, příbory, hrnce, prkno, hrnky atd., indukční varná deska, 3 lůžka, elektrické topení, klimatizací a TV.
 3. Spotřeba elektrické energie je zahrnuta v ceně.
 4. Je přísně zakázáno používat jiné zdroje vytápění než ty, které tvoří vybavení chaty.
 5.  Uvnitř chaty je zakázáno používat jiná zařízení pro vaření, než ty kterými je chata vybavena.
 6. Po příjezdu na chatu prosím zkontrolujte vybavení chaty. Zda je v soulad se seznamem vybavení chaty.
 7. V případě pochybností informujte správce loviště.
 8. Lovec je povinen uklidit chatku před odjezdem ze stanoviště a odnést všechny odpadky do kontejneru umístěného u vstupní brány.
 9. Rozdělávání otevřeného ohně je zakázáno na celém jezeře.
 10.  Grilovat je možné pouze na vyhrazeném místě na každém stanovišti.
 11. V ubytovacích objektech (chatkách ), které jsou na každém stanovišti je přísný zákaz kouření.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Majite jezera není zodpovědný za nenadalé nehody a zapomenuté vybavení, které lovec zanechá v areálu jezera.
 2. Každá osoba, která se rozhodne lovit na jezeře, tak činí na vlastní zodpovědnost. Majitel jezera neodpovídá za nepředvídatelné události při rybolovu.
 3. Osoby mladší 18 let mohou areál revíru využívat pouze pod dohledem odpovědné osoby starší 18.let. Každý rybář a jeho doprovod musí rybařit tak, aby nerušil ostatní. V areálu Magnum Carp Lake a jeho okolí, je zakázáno ničit majetek a vegetaci, znečišťovat prostředí odpadky a vyprazdňovat se mimo toaletu. Je zakázáno koupat se v jezeře.
 4. Při pobytu jste povinni dodržovat předpisy a ustanovení popsaná výše.
 5. Osoby, které nedodrží provozní řád Magnum Carp Lake, budou vyhoštěny bez nároku na vrácení zaplaceného poplatku. Bude jim trvale zamítnut další vstup na loviště.
 6. Záležitosti, které nejsou popsány v tomto provozním řádu, si předem domluvte s majitelem.
 7. Osoby provádějící rezervace na Magnum Carp Lake souhlasí se zpracováním osobních údajů. Správcem vašich údajů je společnost Łowisko Karpiowe SP Z O. O. Spółka Komandytowa. Osobní údaje budou zpracovávány pouze za účelem pronájmu lovného místa podle článku 6(1)(b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016​
 8. Uděluji Magnum Carp Lake právo používat fotografie s mým obrázkem, aniž bych je musel pokaždé schvalovat. Souhlas se vztahuje na použití, záznam, zpracování a reprodukci pořízených fotografií, neomezené použití a likvidaci fotografií a zejména: veřejné použití fotografií, jejich záznam, použití pro marketingové, propagační a reklamní účely společností Magnum Carp Lake.